Buradasınız

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Ve İlimize Yerleştirilen Listede Yer Alan Asil Adaylara İlişkin Duyuru

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Ve İlimize Yerleştirilen Listede Yer Alan Asil Adaylara İlişkin Duyuru

 

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17-30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan istenecek belgeler.

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17-30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için, aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak, 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:82 Kat:5 Merkezefendi/DENİZLİ adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.İSTENİLEN BELGELER

1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi (3 adet)

-Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

2-Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler

-Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği

-Lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

-Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği.

3-Son üç ay içinde çekilmiş dört adet (4,5x6 ebadında) renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'' hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.) (e-devlet çıktısı)

5-Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı. (e-devlet çıktısı)

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

-''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar'' yazısına göre doldurulacaktır.

-Formun alt kısmındaki bölüm Başkanlığımızca onaylanacaktır.

7-Mal Bildirimi Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)

8-Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise; çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.

9-Kamu Etik sözleşmesi (İndirmek İçin Tıklayınız)

10-Atama Başvuru Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)NOT:

-Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

-Adayların durumlarında değişiklik (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.