Buradasınız

Kurumsal

Başkanın Mesajı

Sayın İnternet kullanıcısı,

Mükelleflerin vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesi, gönüllü uyumlarının sağlanması, sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi, Gelir İdaresi ile mükellef arasında etkin bir işbirliğinin sağlanması gereğinden hareketle, mükellef haklarının ve Gelir İdaresinin sorumluluklarının açıkça yer aldığı “Mükellef Hakları Bildirgesi” Şubat 2006 tarihinde yayınlanmıştır.

Bu bildirgede, mükelleflerimize açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet verileceği, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenilmek istenilen her bilgi için ilgili birim ve personelle temasa geçilmesi konusunda mükelleflerin yönlendirileceği gibi önemli hususlar açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığımız mükellefi temel alarak bütün süreçlerini tasarlayan ve tüm bu hususlarda bütüncül yaklaşımlar geliştiren bir idare olmanın adımlarını atmıştır. 

Yeni anlayışla artık Gelir İdaresi, mükellefi paydaşı ve "müşterisi" olarak değerlendirmekte, ihtiyaçlarını anlayarak bunları karşılamaya yönelik tedbirleri önceden alma yönünde çalışmaktadır.

Başkanlığımız, mükelleflerimizin bilgiye kolay ulaşımını sağlamak ve mükellef memnuniyetini gerçekleştirmek için bilgisayar ve internet teknolojisinin sunduğu imkânlardan azami ölçülerde yararlanmaktadır. Bu kapsamda kurulan ve yayın yapan web sitemiz üzerinden "İnternet Vergi Dairesi" ne ulaşabilirsiniz. Ayrıca birimler ve iletişim bölümünde, hem telefon hem de e-mail ortamında bizimle irtibata geçerek dilek, şikâyet ve temennilerini bildirebilir, Başkanlığımızdan güncel haberlere ulaşabilir, güncel mevzuat bilgisine eşzamanlı olarak erişebilirsiniz. Böylece; E-beyanname uygulamasıyla mükelleflerimiz vergi dairelerine gelmeden beyannamelerini verebilmekte, İnternet Vergi Dairesinden vergisel işlemlerini takip edebilmekte, Vergi Kimlik Numarası Sorgulama, Gecikme Faizi, Gelir Vergisi, MTV Hesaplama, Motorlu Taşıt Sorgulama sayfalarından istedikleri sorgulamaları yapabilmektedirler. Dijital beyannameler, formlar, broşürler, dilekçe örneklerine internet üzerinden rahatlıkla ulaşılmaktadır. Vergi Kanun değişiklikleri ve tebliğler internet üzerinden takip edilebilmektedir. E-Vergi levhası uygulamasından mükelleflerin vergi kayıtlarının bulunup bulunmadığı sorgulanabilmektedir.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı olarak işini inanç, gayret ve büyük fedakârlıklarla yerine getiren personelimizle birlikte tüm mükelleflerimizin hizmetinde olduğumuzu belirtir, web sayfamızın mükelleflerimize faydalı oması umuduyla, daha iyi bir site sunmak için katkılarınızı bekler, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

Hasan ÖZTAŞ
Denizli Vergi Dairesi Başkan V.

Türkçe