Buradasınız

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Başkanlığımıza Sürekli İşçi Kadrolarına Geçme Talebinde Bulunanlardan Başvurusu KABUL EDİLEN Taşeron Personel İsim Listesi

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Başkanlığımıza Sürekli İşçi Kadrolarına Geçme Talebinde Bulunanlardan Başvurusu KABUL EDİLEN Taşeron Personel İsim Listesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tespit Komisyonu

İLAN

 

            Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağlı hizmet binalarında; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan kişilere ait liste ekte yayınlanmıştır

            1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan usul ve esasların 10 Maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/ veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce / idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

             Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde başvuru yaptıkları birimlere gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.

            Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile hak kazanamayan kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

 

LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN